| | |  
 
 
  Satılık Yat Ara Bul / Detaylı Arama
Yat Tipi
Marka
Model
Uzunluk
Fiyat
Kelime
Detaylı Arama
  Hızlı Satılık Yat Ara Bul
  Fiyata Göre Hızlı Satılık Yat Ara Bul
< 25.000 TL
25.000 TL - 50.000 TL
50.000 TL - 100.000 TL
100.000 TL - 200.000 TL
200.000 TL >
  Kiralık Yat Ara Bul
Tip Yelkenli Yat     Gulet
  Neden Yat Ara Bul
Yat Ara Bul sadece Türkiye' deki mavi yolculuk hizmeti sunan firmalar ile guletlerin listelendiği online portal değil aynı zamanda kaliteli hizmet almanızı sağlayan bir aracı kurumdur. Ziyaretçilerine farklı destinasyonlardaki farklı guletleri karşılaştırma ve ihtiyaçlarına en uygun mavi yolculuk tatilini online rezerve etme imkanını sunar. Bütçenize uygun mavi yolculuk tatilini kesinlikle burada bulacaksınız.
  Yat Ara Bul Haber Grubu
E-posta adresiniz:
  Döviz Kurları
Tarih : 8.12.2021
1 Dolar : 7,00 TL
1 Euro : 48,00 TL
 
     Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 • İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden (Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi, Yasal Haklar) ve açıklamalardan (www.YATARABUL.com dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu www.YATARABUL.com Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte işburadan itibaren SÖZLEŞME olarak anılacaktır),

Musalla Mah. 1035/1 Sok. No:1/4 35930 Çeşme/İzmir adresinde mukim Kutluay Yatçılık Danışmanlık Organizasyon Turizm İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi (işburadan itibaren YATARABUL olarak anılacaktır)
İle
www.YATARABUL.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm gerçek, tüzel kişi ve kurumların (işburadan itibaren KULLANICI olarak anılacaktır) üye olurken "Üye" nin elektronik olarak onay vermesi ile (işburadan itibaren ÜYE olarak anılacaktır)  karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 • “YATARABUL", “Üye” lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında satması, kiralaması veya takasa konu yapmasına aracılık etmeyi veya “Üye” lerin bir bedel karşılığında ürün alımına, kiralamasına veya takasa konu yapmasına aracılık etmeyi, Üyelerin ürünlerinin www.YATARABUL.com adresinde yayınlanması, listelenmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılmasını amaçlamaktadır.
 • www.YATARABUL.com adresinde yayınlanan ürünler YATARABUL kontrolü ve denetimi ile www.YATARABUL.com adresine dahil edilebileceği gibi doğrudan Üyeler tarafından listeleme sureti ile de sisteme dahil edilebilir. Bu nedenle YATARABUL sistemdeki ürünlerin doğru, resimlerinin gerçeği yansıtır olması için gerekli çabayı göstermesine rağmen listelenen ürün ile gerçek ürün arasındaki farklardan sorumlu tutulamaz.
 1. www.YATARABUL.com' a üye olabilmek için ilgili bölümdeki üyelik formunun eksiksiz ve açık doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan kullanıcı kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Kullanıcılar, YATARABUL a üye olmak aracılığıyla işbu sözleşme' nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.
 • www.YATARABUL.com' a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "YATARABUL" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "YATARABUL" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular üye kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üye'liğin doğurduğu hakları kullanılmasına engeldir. 
 •  "YATARABUL" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirebilir ya da tadil edebilir ve “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden “Üye”nin “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.
 1. Üye, " YATARABUL "un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.  YATARABUL, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • "Üye"lerin, "YATARABUL” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “YATARABUL Üyelik Hesabına” girişte kullandıkları “kullanıcı emaili” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, “kullanıcı emaili” ve “şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, “YATARABUL” un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur. 
 • "Üye"ler kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “www.YATARABUL.com” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "YATARABUL", "Üye"ler tarafından "YATARABUL"A iletilen veya "www.YATARABUL.com" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 
 • "Üye"ler, "YATARABUL" un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 
 • "YATARABUL" un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "www.YATARABUL.com" u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "www.YATARABUL.com" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "www.YATARABUL.com" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", "YATARABUL" un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "www.YATARABUL.com" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “www.YATARABUL.com” üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "YATARABUL" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "www.YATARABUL.com" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "YATARABUL" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
 • "www.YATARABUL.com" da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "YATARABUL" un, "YATARABUL" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "YATARABUL", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
 •  “Üye” www.YATARABUL.com üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili “YATARABUL” un herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak  tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, “YATARABUL” un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. YATARABUL işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "YATARABUL Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  Ancak sistemin çalışmamasından, erişimin sağlanamaması, internet kullanımından doğan sorunlardan (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) ve bunlardan doğan zararlardan YATARABUL sorumlu tutulamaz. YATARABUL hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.
 •  "YATARABUL", www.YATARABUL.com da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm " www.YATARABUL.com " kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "YATARABUL", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. "Üye"ler, "YATARABUL" un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "YATARABUL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "YATARABUL" tarafından yapabilir. "YATARABUL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
 • "www.YATARABUL.com” üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. "www.YATARABUL.com" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "YATARABUL" un herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
 • "Üye", "YATARABUL Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • "Üye", www.YATARABUL.com da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, www.YATARABUL.com un altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin “www.YATARABUL.com” da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • "YATARABUL", "Üye"nin ilanlarını, ürünlerini başka sitelerde, dergi gazete gibi yazılı medyalarda ve arama motorlarında görüntüleyebilir, bunların görüntülenmesini ürün satılmasını sağlamak ve satışını hızlandırmak için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "YATARABUL" a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir. 
 • Üyenin satılık ürününü www.YATARABUL.com adresinde listelemesi ücretsizdir. Ancak Üye YATARABUL veya YATARABUL' un antlaşmalı olduğu 3. Kişiler vasıtası ile tanıştırılan kişilere ürününü satması durumunda Brüt satış tutarı üzerinden %3 satıcı 3% alıcı olmak üzere toplam %6 tutarında bir komisyonu YATARABUL' a ödemeyi işburada taahhüt eder.
 • İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj YatAraBul'un izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz ve kaynak gösterilse dahi kullanılamaz.
Powered By MorbiSoft - Yazılım Çözümleri